mossprinter technical plan


No Name Beschreibung Lieferant Bauplan Stück
1 KugelLagerFürRollen SKF 6005-2RSH distrelec.ch katalog 6
2 KugelLagerFürAntrieb SKF 6205-2RSH distrelec.ch katalog 2
3 Elektromotor Getriebe 1:360 3557K020CS + 34/1-360:1 minimotor prospekt 1
4 Elektromotor Getriebe 1:360 3557K020CS + 34/1-90:1 minimotor prospekt 1
5 SpannRad 3/8”x7/32” ketten-fuchs katalog 2
6 AxialWellenDichtung VA-0130 kubotech katalog 1
7 AxialWellenDichtung VA-0038 kubotech katalog 1
8 SchleifRing LPT050-1802 slipring.cn specs 1
9 SwivelJoint FS 3/8'' PTFE Seal ewfm.co.uk data sheet 1
10 ZahnScheibeFuerAntrieb

3/8 x 7/32'' Z=24

ketten-fuchs katalog 2
11 StützRad 1.005.171 fta.ag katalog 1
12 Schlauch Vigor Dampfschlauch  13x25mm gummifurter.ch 12m
13 Kette 3/8x7/32” ketten-fuchs katalog 3m
14 DistanzRingFuerSpannRad metall-laden
DistanzRingFuerSpannRad_V1.0.pdf 2
15 AntriebsLagerZapfen Stahl AntriebsLagerZapfen_V1.0.pdf 2
16 ArretierHalter metall-laden
ArretierHalter_V1.0.pdf 1
17 DistanzHuelsen länge 30mm metall-laden
DistanzHuelsen_V1.0.pdf 8
18 DistanzHuelsen länge 15mm metall-laden
DistanzHuelsen_V1.0.pdf 8
19 DistanzRingFuerFuehrungsRolle metall-laden
DistanzRingFuerFuehrungsRolle_V1.0.pdf 2
20 DistanzRingFuerSpannRad metall-laden
DistanzRingFuerSpannRad_V1.0.pdf 2
21 DistanzRingZumSchleifRing metall-laden
DistanzRingZumSchleifRing_V1.0.pdf 1
22 FuehrungsRadAussen metall-laden
FuehrungsRadAussen_V1.0.pdf 2
23 FuehrungsRadInnen metall-laden
FuehrungsRadInnen_V1.0.pdf 2
24 FuehrungsRollenBolzen Stahl FuehrungsRollenBolzen_V1.0.pdf 2
25 FuehrungsRolleSchlauch Material: ?? FuehrungsRolleSchlauch_V1.0.pdf 2
26 HauptAntriebGrundPlatte metall-laden
HauptAntriebGrundPlatte_V1.0.pdf 1
27 LagerAbdeckung_V1.0.pdf metall-laden
LagerAbdeckung_V1.0.pdf 2
28 LagerHalter metall-laden
LagerHalter_V1.0.pdf 2
29 NabenRoehreInnen metall-laden
NabenRoehren_V1.0.pdf 1
30 NabenRoehrenAussen metall-laden
NabenRoehren_V1.0.pdf 1
31 NabenStirnScheibe qualicut.ch NabenStirnScheibe_V1.0.pdf 1
32 SchlauchAnschluss Stahl SchlauchAnschluss_V1.0.pdf 1
33 SchlauchSchneckenScheibe PE 300 qualicut.ch SchlauchSchneckenScheibe_V1.0.pdf 1
34 SchlittenGrundPatte metall-laden
SchlittenGrundPatte_V1.0.pdf 1
35 SpannRadBolzen metall-laden
SpannRadBolzen_V1.0.pdf 1
36 StatorGrundPlatte metall-laden
StatorGrundPlatte_V1.0.pdf 1
37 StatorLager metall-laden
StatorLager_V1.0.pdf 1
38 StatorNabe metall-laden
StatorNabe_V1.0.pdf 1
39 StuetzRadHalter metall-laden
StuetzRadHalter_V1.0.pdf 1
40 StuetzRadZapfen Stahl StuetzRadZapfen_V1.0.pdf 1
41 TrommelScheibeHinten qualicut.ch TrommelScheibeHinten_V1.0.pdf 1
42 TrommelScheibeVorne qualicut.ch TrommelScheibeVorne_V1.0.pdf 1
43 ZahnscheibeFuerRotorZ144 ketten-zahnrad.ch ZahnscheibeFuerRotorZ144_V1.0.pdf 1